Kontakt

Back to Top

Tilbyder

Over og under 8 timer

Vi har autorisation til dyretransport for transporter både under og over 8 timers varighed.

Glade grise

Vi stræber efter en så skånsom transport som muligt - det sikrer kvalitets kød til forbrugerne.

Godkendt

Sommeren 2012 blev vi QS godkendt. Europas højeste kvalitetsstempel.

Hurtig og Sikkert fra

Erfarne uddannede chauffører sikrer sikker, hurtig og skånsom transport.

Belønnet dyrevelfærd

Claus Harpøth reddede i oktober 2008 flere hundrede svin ud af en stor, væltet svinetransport...
Læs mere: 1 2 3

Præcision

Kørselscomputere i alle biler - sikrer dokumentation både ved læsning, aflæsning og ved vask/desinficering.

Back to Top

Historie

Vognmandsfirma gennem 3 generationer

Firmaets historie skriver sig tilbage til Hjerpsted i 1924, hvor Peder Harpøth - farfar til den nuværende ejer - startede helt fra bunden som transportør af mælk fra de lokale mælkeproducenter til mejeriet og med de tomme mælkejunger som returgods.

Fra 1 til 520 HK

Det hele startede med et køretøj med kun 1HK – det var nemlig en hestetrukket vogn til at begynde med. Ret hurtigt blev hestevognen dog skiftet ud med firmaets første lastbil, og adskillige nye transportemner kom til.

Specialicering i dyretransport

I midten af 1950’erne kom Peder Harpøths søn med i firmaet, som han siden overtog helt. Der var ikke brug for de helt store ændringer hverken i telefonbogen eller reklamematerialet i forbindelse med ejerskiftet, for den nye ejer hed Peter Harpøth – altså med et ”t” i stedet for ”d”. Firmaadressen var stadig Hjerpsted og forretningskonceptet var også det samme – alsidig vognmandsforretning med én bil og én chauffør, nemlig ejeren selv. I Peter Harpøths tid begyndte transport af levende dyr dog så småt at fylde mere og mere i ordrebogen; men det var før dyretransport var forbundet med særlige krav til vognens indretning, så der var stadig plads til både mange andre godstyper og snerydning ved siden af. Først i slutningen af 1980’erne overgik man til udelukkende at arbejde med transport af dyr, nærmere bestemt svin og kreaturer.

Vognmand med mekanikerbaggrund

Interessen for lastbiler blev også videreført til Peters søn Claus Harpøth. I starten var det nu ikke vognmandsfaget, Claus kastede sig over. Han valgte nemlig at uddanne sig til auto elektromekaniker og senere diesel systemtekniker, inden han i 1997 kom ind i firmaet som chauffør. Far og søn var ikke helt enige om, hvordan firmaets fremtid skulle formes, så i stedet for et delt ejerskab endte det med at Claus overtog ikke bare rattet, men hele butikken i 1999. Ved overtagelsen rådede firmaet over 2 dyretransportbiler.

Samtrans – dyretransport med fokus på sikkerhed, hygiejne og dyrevelfærd

I 2006 stiftede Claus Harpøth sammen med 2 andre selvstændige vognmænd det fælles selskab Samtrans, som er specialister i dyretransport med fokus på sikkerhed, hygiejne og dyrevelfærd. Samtrans disponerer i alt over 7-8 dyretransportbiler, hvoraf de 4, nemlig 3 til grise og 1 til kreaturer, tilhører ”Abild Vognmandsforretning”, som Claus Harpøths firma hedder i dag.

Fra 275 til 16 dyretransportfirmaer på 6 år

Samtrans er i dag et af 16 tilbageværende vognmandsfirmaer med dyretransport som speciale. I 2006 var der 275, så det er noget af et udskilningsløb, der har fundet sted de senere år.

Store krav til kvalitet og vedligehold

Sikkerheden under transporten og dyrenes velbefindende hænger naturligvis uløseligt sammen med grejets kvalitet og vedligeholdelsesstandard, og her fornægter Clauses mekanikerfortid sig ikke. Bilerne skal ikke blot overholde de nyeste krav og regler, chefen kræver også, at de bliver passet og vedligeholdt næsten på samme niveau som de kongelige kareter.

Hæderspris fra Dyrenes Beskyttelse

I 2008 modtog Claus Harpøth en pris fra Dyrenes Beskyttelse. Prisen, som blev overrakt under en ceremoni på Hostrups Hotel i Tønder, var en anerkendelse af Clauses indsats i forbindelse med en trafikulykke, hvor en dyretransportbil var impliceret. Claus kom kørende på motorvejen i sin personbil, og slet ikke i arbejdstøjet. Pludselig passerede han en væltet svinetransportbil fra et konkurrerende vognmandsfirma. Chaufføren var såret og chokeret og derfor ude af stand til at hjælpe Falck med at få grisene ud af den forulykkede bil. Claus sprang til med sin viden både om bilens indretning og de 110 kg tunge dyrs adfærd. For denne dåd blev Claus af den tilstedeværende dyrlæge indstillet til en hæderspris. Indsatsen betød i øvrigt at alt Clauses tøj blev svinet til i en grad, så han måtte køre hjem i undertøj for at skåne sin personbil.

Back to Top
Lavet af Pro-IT